Mirsevini ne faqen Malisheva.do.am kjo webfaqe eshte hapur me qellim qe te tjeret te shohin per qytetin Malisheva portali shqip qyteti Malisheva eshte ne pjesen qendrore te republikes se kosoves MALISHEVA CITY therrisni shoket tuaj qe ta vizitojn ket webportal

  KryefaqjaSjell shoqerine ne Ipko
        Menu
pelqeje ne fb
         RKS

SIMBOLET E RKS
Kushtetuta

Flamuri

Stema

Himni

      >>votoni<<
a ju pelqen webfaqja
Total of answers: 127
malisheva.do.am
 

>>vizitoret<<
>>marrshi i uqk<<
nje video hajgare
     logo e qytetit
Emblema
malisheva tolbar
instalo toolbarin e Malisheves kliko ne kete foto te toolbarit dhe instaloje shkarko dhe bindu

KALKULATOR
      SHQIPTAR

JAM KRENAR QE JAM
''SHQIPETAR''
albanian all worldMalisheva është qytezë dhe komunë në pjesën qendrore të Kosovës.

Historia

Llapushë është nocioni tjetër me të cilin është i njohur territori i komunës së Malishevës. Lashtësia e Malishevës si vendbanim dëshmohet edhe me prezencën e tumës ilire në vetë qendrën e Malishevës, dëshmi kjo që jep të kuptohet se Malisheva ka qenë vendbanim i hershëm ilir bashkë me vendbanimet tjera në komunë, që janë shtrirë përgjatë lumit Mirusha. Historikisht, qendra administrative politike ka ndryshuar edhe në aspektin e emërtimit edhe në aspektin e selisë. Në kohën e pushtimit turk të këtyre territoreve, përmendet Bajraku i Astrazubit, që për nga shtrirja shkonte deri në vijën hekurudhore prej Murës në veri e deri në Mrasor në perëndim. Më vonë e hasim emërtimin Rrethi i Rahovecit, që kapte të njëjtin territor. Pas Luftës së Dytë Botërore, pushteti lokal fillimisht u organizua në fshatin Banjë dhe në fshatin Kijevë, për tu transferuar pastaj më 1960 në Malishevë. Në këtë mënyrë Malisheva për herë të parë bëhet qendër administrative-politike. Më 1965 komuna e Malishevës shpërbëhet nga pushteti I atëhershëm jugosllav. Për herë të dytë komuna e Malishevës u formua si qendër komunale në vitin 1986, për të vazhduar deri në vitin 1991 kur pushteti serb e shpërbëri përsëri. Pas luftës, me rregulloren e UNMIK-ut nr. 2000/45, Malisheva u formua prapë si njësi e pavarur komunale, .de jure. e barabartë me të tjera komuna në vend. Malishiva qysh para dy shekujve kishte filluar te ndertohet. Ne fillim parashihet se kishte pesë shtepi. Pozita e mire gjeografike, ne territorin e Kosoves dhe ne veçanti ne regjionin e Llapushes, filloj te ndertohet nga popullata e ardhur nga vendet përreth. Malisheva ne vitin 1988 fitoi statusin e Komunes por pas 3 viteve i hiqet dhe iu kthye në vitin 1999-2000, ajo tani njihet si komunë nga Kuvendi i Kosovës.


webfaqja nga qytetart emalisheves chat imazhe video lojra e shum tjera www.malisheva.do.am


Turizmi

  • Komuna e Malishevës, edhe pse është komuna më e pazhvilluar e vendit, ka potenciale natyrore për të zhvilluar një degë të veçantë të ekonomisë - turizmin.

Disa nga pikat ku mund të orientohet zhvillimi i turizmit në komunë janë: Hapësira përgjatë rrjedhës së lumit Mirusha, e cila, përkundër infrastrukturës së pazhvilluar përcjellëse, ka shumë visitorë të vendit dhe nga jashtë. Relievi i rrjedhjes së lumit, me ujëvarat unike që krijon, është një xhevahir i vërtetë turistik. Shpella e flladit në fshatin Panorc, e cila gjendet në afërsi të lumit Mirusha, është tjetër xhevahir turistik i komunës. Aktualisht vetëm 945 m gjatësi të kësaj shpelle janë hulumtuar Stalaktitet dhe stalagmitet e saj, me bukurinë që kanë, mahnitin vizitorët e rastit, të cilët gjithnjë e më shumë po shënojnë rritje. Në fshatin Ngucat ekziston edhe një shpellë tjetër e pa hulumtuar ende, për të cilën mendohet se do të jetë atraksion tjetër i madh për turistët.

  • Në fshatin Banjë gjendet burimi i ujit termal me kapacitet 250-300 l/sec. Mbi këtë burim të ujit është ngritur pishina me sipërfaqe 2000 m2, e cila çdo sezon vere është në shfrytëzim për freskim dhe organizim të garave të notit nga të interesuarit. Pishina ka vizitorë të shumtë, jo vetëm të komunës por edhe nga mbarë vendi. Uji i kësaj pishine ofron edhe mundësi shërimi nga një numër i caktuar i sëmundjeve të lëkurës. Temperatura konstante e ujit gjatë tërë vitit është 22ºC. Mendohet që në të ardhmen e afërt ky vend të shndërrohet në vend turistik për rekreacion, sport dhe rehabilitim. Malet e Berishës janë atraksion tjetër turistik, jo vetëm për banorët e komunës. Me llojllojshmërinë e florës dhe faunës së tyre, tërheqin shumë vizitorë për piknik malor.

Vende interesante për tu vizituar

  • Pishina e Banjës në fshatin Banjë; Shpella e Flladit, në fshatin Panorc; Ujëvarat e Mirushës, në fshatin Llapqevë; Ura e Rabaxhive, në fshatin Bubël; Malet e Berishës, në fshatin Berishë; Varrezat e Dëshmorëve, në Malishevë dhe në fshatin Kleçkë, etj.

Gjeografia

Pozita Gjeografike


  • Komuna e Malishevës ka një sipërfaqe prej 306.3 km2. Ajo kufizohet: në veri me komunën e Klinës dhe të Drenasit, në lindje me komunën e Lipjanit dhe të Therandës, në jug me komunën e

Therandës dhe të Rahovecit, dhe në perëndim me komunën e Rahovecit dhe të Klinës. Qendra komunale e Malishevës, si njësi administrative territoriale, përbëhet nga 39 njësi kadastrale dhe 44 vendbanime, përfshirë këtu edhe vetë qendrën komunale. Komuna e Malishevës shtrihet në anën perëndimore të Kosovës. Meqenëse ka largësi përafërsisht të njëjtë nga të gjitha qendrat tjera regjionale, mund të thuhet se ajo shtrihet në pjesën qendrore të saj. Bazuar në këtë fakt, banorët e saj nuk gabojnë që e thërrasin qytetin e vet " Zemra e Kosovës”.. *Qendra Regjionale për Malishevë është Prizreni, me një distancë prej 44 km. Largësia nga kryeqendra e Republikës së Kosovës-Prishtina është 49 km. Pozita në qendër të Republikës së Kosovës dhe konfiguracioni i përshtatshëm i terrenit, komunës së Malishevës i mundëson të ketë lidhje komunikimi të mira me tërë vendin. Territori i komunës është kryesisht kodrinor-malor. Format më të shpeshta të hasura në relievin e saj janë hurdhat dhe shpellat. Atë e përshkon pellgu i lumit Mirusha, me toka të rrafshëta e pjellore në të dy brigjet e saj. Komuna rrethohet edhe me masivin malor të Drenicës, me pikën më të lartë mbidetare të saj prej 1,057 m tek Maja e Kosmaqit dhe 1,006 m tek maja e Koznikut. Në territorin e komunës së Malishevës dominon klima e mesme kontinentale, që karakterizohet me dimër të ftohtë dhe verë të nxehtë. Temperaturat maksimale arrihen gjatë verës, mesatarisht +24.6°C, ndërkaq ato minimale shfaqen në janar, në vlera mesatare -10°C. Të reshurat atmosferike sillen prej 511-1108 mm në vit.

Kultura

Para masave të dhunshme serbe të viteve 1990-1999, komuna e Malishevës ka pasur 5 biblioteka publike me 40.800 libra. Biblioteka kryesore ka pasur 13.000 libra, derisa degët në Kijevë, Bajë, Bellanicë dhe Lubizhdë kanë pasur 27.800 libra. Gjatë kësaj kohe dhe luftës, librat janë shkatërruar plotësisht në këtë komunë, dhe tash janë vetëm 1096 libra në degën e bibliotekës në Kijevë, derisa bibliotekat e tjera nuk ekzistojnë fare. Kjo komunë është një nga komunat më të dëmtuara në lidhje me librat. Tani po thuaj se nuk ka ndonjë bibliotekë publike që funksionon si e tillë.

Kultura dhe sporti


Në bazë të të dhënave demografike për komunën, rreth 25% e popullatës nga numri i përgjithshëm i saj i takon grupmoshës prej 15-25 vjeç. Në Malishevë, janë në përfundim e sipër ndërtimi i Shtëpisë së Kulturës, Pallatit të Sporteve dhe fushës së futbollit të madh. Malisheva e ka edhe Bibliotekën e Qytetit, e përcjell me disa biblioteka tjera nëpër fshatra. Në Komunën e Malishevës, janë të organizuara dhe funksionojnë disa shoqëri artistike dhe klube sportive.

UJI DHE KANALIZIMI

  • Në Komunën e Malishevës, me sistemet e ujësjellësve dhe kanalizimeve, i menaxhon, Ndërmarrja Regjionale "Hidroregjioni jugor”, me seli në Prizren. Furnizimi me ujë të pijshëm në komunë është pjesërisht i zgjidhur. Në territorin e komunës ka 112 km sistem të ujësjellësve, në 18 fshatra ( 41% të fshatrave). Komuna (qendra komunale) bashkë me 4 fshatra, furnizohen nga i njëjti sistem i ujësjellësit (ujësjellësi publik), nga burimi i Banjës me sistem të pompimit. Ndërsa ekzistojnë edhe 10 ujësjellës tjerë individual që furnizojnë fshatrat me ujë nga burimet e afërta, prej të cilëve 6 janë gravitor (rënie e lirë), dhe 4 tjerë funksionojnë me sistem të pompimit.


SHERBIMET PUBLIKE KOMUNALE

Në komunën e Malishevës funksionojnë shtatë ndërmarrje publike të cilat merren me menaxhimin e shërbimeve publike nga fusha të ndryshme, ato janë: NK .Lumi. e cila merret me menaxhimin e mbeturinave; Nj. Hidroregjioni Jugor .Syri i Kaltër. e cila merret me menaxhimi I ujërave; Njësia e KEK-ut e cila menaxhon energjinë elektrike; Njësia e PTK-së e cila ofron shërbimet e Postë Telekomunikacionit; Stacioni i autobusëve i cili organizon transportin e udhëtarëve; Ekonomia e pyjeve e cila merret me menaxhimin e pyjeve; Stacioni i veterinarisë që menaxhon me shërbimet veterinare.

Numrat me Rëndësi në Komunën e Malishevës

Zyra e Kryetarit të Komunës 029/269-008

Zyra e Zv.Kryetarit të Komunës 029/269-045

Zyra për Infromim Publik 029/269-043

Qendra e Regjistrimit Civil 029/269-048

Policia e Kosovës-Stacioni policor në Malishevë 029/269-007, mobil 112 ose 922

Gjykata Komunale 029/269-011

Gjykata Komunale për Kundërvajtje 029/269-037

Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare - QKMF 029/269-006

Emergjenca në QKMF "Shpëtim Robaj" 029/269-216

Njesia e KEK-ut 044/113-118

Shërbimi i Zjarrfikësve dhe Shpëtimit - SHZSH 029/269-096

Qendra për Punë Sociale -QPS 029/269-004

Enti për Punësim 029/269-241

Ndërmarrja Publike "Lumi" 044/201-316

Ndërmarrja Publike "Syri i Kaltër" 044/391-296

Ndërmarrja Publike Transportuese "Kosovatrans" 044/201-285

Post Telekomi i Kosovës - PTK 029/269-028

Autoriteti Pyjor i Kosovës (dega Malishevë) 029/269-156

Gjimnazi "Abdyl Frashëri" 029/269-261

Radio Malisheva 029/269-222


         MOTI

     MALISHEVA
      indentifikohu
      kalendari
«  gusht 2021  »
dihanmameenjprshtu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
        muzik
   >>top lajme<<
     muzik me qiftelia
   Malisheva.do.am
malisheva foto
Photo Flipbook Slideshow Maker
kalendari
      KUQ E ZI
qel add tuaj ketu
>>malisheva<<
         ip juaj
  >>twiter shqip<<
foto malisheve
Photo Flipbook Slideshow Maker
posto ket faqe
       marketing

 
 ora ne malishev
Kostenlose Uhr fur die Seite clock for website


online clock desktop clock